نمایش یک نتیجه

  • آب بندی پلیمری T700

    T700 ملات آب بندی دو جزئی بر پایه سیمان و رزین اکریلیکی است.
    T700 ملاتی است با خاصیت انعطاف و چسبندگی زیاد جهت آ ببندی سطوح بتنی، سیمانی، سنگ و موزائیک.
    T700 در اصل عایقی رطوبتی جایگزین قیرگونی و ایزوگام می باشد که کار کردن با آن بسیار ساده، راحت و بدون دردسر خطرات ناشی از آتش سوزی و سوختگی است.

X