پروژه نمونه

پروژه نمونه

گروت (Grout) مخلوطی از مواد سیمانی و آب، همراه با یا بدون سنگدانه می ‌باشد

پلمپ واحد تولید کننده چسب های تقلبی

پلمپ واحد تولید کننده چسب های تقلبی

طی گزارشات ارسالی از سوی یکی از اعضاء محترم انجمن و پیگیریهای انجام شده با

برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن

برگزاری جلسه هیئت مدیره انجمن

در روز یکشنبه مورخ ۱۶ شهریور ۱۳۹۹ با حضور حداکثری اعضاء محترم هیئت مدیره انجمن

X